Artikel

5 KPI’s om te meten of jouw wellbeing beleid écht werkt

Door Welly
30 mei, 2022

De afgelopen twee jaar is onze manier van werken enorm veranderd. We hebben massaal de switch gemaakt van kantoor naar keukentafel en de sterke verhalen in de pantry verplaatsen zich naar daily stand-ups via Teams. De grens tussen werk en privé vervaagt waardoor het nog belangrijker is om een goede balans tussen werk en privé te hebben.

Vitaliteit staat steeds vaker op de agenda. Je hebt ideeën, je bespreekt het met anderen, komt wellicht tot een werkgroep en bedenkt concrete acties die hopelijk effect hebben op het welzijn van de medewerkers. Resultaat: een mooi wellbeing programma staat klaar om gelanceerd te worden. Maar hoe start je iets effectiefs?

Ja, maar werkt het wel een beetje?

Ok, je bent ook realistisch genoeg dat niet gelijk iedereen morgen een 10 scoort op wellbeing; it takes one step at a time. Het duurt een tijdje voordat het effect van de interventie echt zichtbaar gaat worden. Je hebt immers te maken met het gedrag van de medewerkers. Vastgeroeste gewoontes laten zich lastig veranderen en dit gaat met kleine, soms onzichtbare stappen. Maar uiteindelijk wordt dan beetje bij beetje zichtbaar wat de opbrengsten zijn van het wellbeing beleid. Zien, voelen en horen is natuurlijk mooi, maar een bedrijf draait niet alleen op basis van gevoelens.

Uiteindelijk wil je met harde cijfers kunnen onderbouwen dat je wellbeing programma een positieve impact heeft op het fysieke en mentale welzijn van de medewerkers. Daar ben je als organisatie naar op zoek en maakt het makkelijk om wijd draagvlak te creëren. Uit veel gesprekken die we hebben gevoerd met organisaties is gebleken dat het voor veel bedrijven lastig is om de echte impact van het wellbeing beleid in kaart te brengen. Om je op weg te helpen leggen we je in dit blog uit met welke 5 KPI’s je meet of de wellbeing interventies z’n vruchten afwerpen. 

1. Productiviteit

De holy grail onder de metrics en een KPI die effect heeft op elke afdeling. Niet alleen HR, maar ook bij het MT. Maar hoe meet je dit? Dit kan door wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan een oplossing. Gebruik zoveel mogelijk datapunten. Dat kan lastig zijn maar is wel essentieel. Zet daarom een partij in die dit heeft gevalideerd. Je wilt namelijk bewijs van resultaat om de effectiviteit aan te tonen, op termijn (opnieuw) budget te krijgen en medewerkers welzijn op 1 te zetten. Maar waarom is productiviteit zo belangrijk? Waarschijnlijk weet je het al, maar een kleine opfrisser kan geen kwaad.

Mentale gezondheid en productiviteit gaan hand in hand met elkaar. Hoe lekkerder je in je vel zit, hoe meer er uit je handen komt. World Economic Forum heeft uitgezocht dat medewerkers met een goede (mentale) gezondheid veel productiever zijn dan medewerkers met een slechte gezondheid: gezonde en vitale werknemers zijn 15 tot 20 procent meer productief. Zij zijn beter in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, denk aan andere werkomgeving en -ritme.

Daarnaast kunnen ze beter omgaan met tegenslagen. Een stijgende productiviteit uit zich bijvoorbeeld in effectiever en efficiënter gedrag. Hoe je productiviteit ook wilt meten in jouw organisatie, het gaat er om dat je door duidelijke data een trend ontdekt en deze kunt linken met jouw wellbeing beleid.

2. Verzuim en stressklachten

Vrijwel iedere organisatie heeft dit goed inzichtelijk: de verzuimcijfers. Verzuim kent vele vormen. Een medewerker kan even uit de running zijn vanwege een griep of een andere fysieke klacht. Erg vervelend, maar uiteindelijk drukt kortdurig verzuim niet hevig op het verzuimcijfer. Meldt een medewerker zich vaker (kortdurig) ziek, dan kan er meer aan de hand zijn. Mentale gezondheid begint hierbij een rol te spelen, denk aan psychische klachten als (werk)stress, piekeren of slecht slapen. Deze vorm van verzuim leidt vaak tot langdurig verzuim. Het onderliggende probleem bij de bron aanpakken helpt bij het verminderen van stressklachten en daarmee het verzuim.

Verzuimpercentage- frequentie en -duur zijn veelgebruikte metrics om verzuim in kaart te brengen. Ook hierbij is inzicht in de trend van verzuim essentieel om tijdig bij te kunnen sturen. Staat iemand op het punt om in langdurig verzuim te vervallen? Of zie je juist een shift van rood naar oranje, om in ‘stoplichten taal’ te spreken? Breng dit daarom zo vroeg mogelijk inzichtelijk. Vergeet ook niet specifiek de focus te leggen op psychisch verzuim. Heb je hier hulp bij nodig? Er zijn genoeg vroegsignalering oplossing in de markt. Onze methode is wetenschappelijk onderbouwd en geverifieerd door de Universiteit.

Het klinkt misschien als een open deur, maar het is echt zo: medewerkers met een goede mentale gezondheid ervaren minder stressklachten en verzuimen minder en bevinden zich meer in het groene gebied. Een goed beleid op fysieke en mentale wellbeing draagt bij aan het versterken van deze gezondheid en daar pluk je op zowel korte als lange termijn als werkgever de gezonde vruchten van.

3. Betrokkenheid en (werk)geluk

Bedrijven met een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid werken productiever en scoren hoger op klanttevredenheid; metrics die je wellicht al in kaart hebt. Maar hoe meet je (werk)geluk? Hoogleraar psychologie Ap Dijksterhuis pleit voor een nieuwe KPI voor werkgeluk. Mensen die werk doen dat ze zelf betekenisvol, of zinvol vinden, zijn veel gelukkiger. Geloven in wat je doet brengt werkgeluk, en vaak zelfs bevlogenheid (een soort geluk in het kwadraat). Verder willen mensen het gevoel hebben autonoom te kunnen handelen.” Maak dus inzichtelijk hoe het gesteld is met de zelfregie van jouw medewerkers en in welke mate ze ervaren dat ze werk doen dat van betekenis is. Gebruik ook hier vragenlijsten en/of objectieve metrics die constant gemeten wordt.

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: meten is weten. Neem gefundeerde beslissingen op basis van uitkomsten uit testen. Zijn werknemers tevreden met hun werk? Heb ze plezier en voelen ze zich prettig als ze aan het werk bent? Voelen ze verbondenheid met de organisatie en hebben ze het gevoel dat ze iets waardevols bijdragen? Ja, dit gaat allemaal om (werk)geluk. Werktevredenheid zorgt zonder twijfel voor levensgeluk – een belangrijk onderdeel van subjectieve wellbeing. Maak gebruik van een gevalideerde tool om dit inzichtelijk te krijgen.

4. Personeelsverloop

Als je goed voor je personeel zorgt, willen ze niet weg. Zo simpel kan het soms zijn. Toch zien we de laatste tijd steeds vaker dat het verloop bij organisaties groter wordt. Het ontbreken van betrokkenheid en het ervaren van veel werkstress zijn veelgenoemde redenen om een switch naar een andere organisatie te maken. Daarnaast vinden medewerkers het belangrijk dat ze op persoonlijk vlak kunnen groeien. Net als dat een goed wellbeing beleid de betrokkenheid van medewerkers vergroot, versterkt het ook de loyaliteit naar de organisatie toe. Personeelsverloop is daarom een metric die dus ook inzicht geeft in het effect van je wellbeing beleid.

Maak je personeelsverloop cijfers inzichtelijk en meet ook het effect van je wellbeing beleid op de personeelsverloop. Is er een correlatie? Zie je dat activiteiten een effect hebben? Zet een A/B test op van werknemers die actief betrokken zijn met wellbeing activiteiten vs. werknemers die dat niet doen. Een pilot is een mooi voorbeeld om deze datapunten te verkrijgen. Je hoeft niet gelijk honderdduizenden euro’s te investeren, begin gewoon klein. Laat het resultaat voor zich spreken en rol daarna grootschaliger uit. Zo ontdek je trends en kun je verbanden constateren. 

5. Lichaam en geest

Een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest. Maar hoe staat het nou echt met de gezondheid van je personeel? Gebruiken ze abonnementen of programma’s die je aanbiedt en is er een meetbaar effect op hun gezondheid? Meet dit accuraat. Gebruik de juiste tools en wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten om hier inzicht in te krijgen. Hou een vinger aan de pols en stop met de oplossingen die niet adequaat gebruikt worden en/of niet direct meetbaar resultaat leveren. Je kunt je HR budget namelijk maar 1x gebruiken … Doen wat werkt dus!

En ga je dan aan de slag met een wellbeing programma? Zorg er dan voor dat je een integraal programma aanbiedt dat zich richt op de 3-eenheid mind, body en food. Dit zorgt voor een beter fysiek, psychisch en chemisch gestel. Zo worden werknemers fysiek en mentaal beetje bij beetje sterker. Met dat de fysieke fitheid beter wordt, zal ook de mentale flexibiliteit groeien. Een gezonde geest in een gezond lichaam dus en dat zal zeker zichtbaar worden op de werkvloer.

Horen & zien in de wandelgangen

Productiviteit, verzuim, werkgeluk, personeelsverloop, gezondheid; het zijn waardevolle KPI’s om de effectiviteit van je wellbeing beleid te meten. Maar sommige uitkomsten laten zich niet vangen in KPI’s. Het zijn soms de persoonlijke, niet meetbare interacties die het verschil maken: collega’s die samen een momentje rust pakken en een ademhalingsoefening doen, manager die vragen hoe het echt gaat met je, uit oprechte interesse en niet uit verplichting.

Probeer zoveel mogelijk momenten vast te leggen in meetpunten en richt evaluatie en check-in gesprekken zo in dat het mentale en fysieke component aan bod komt. Maak het bespreekbaar. Het gedrag op de werkvloer is namelijk leidend. En da’s misschien wel een van de beste graadmeters, want als het gedrag op de werkvloer zichtbaar veranderd, dan werkt het écht!

Culture eats strategy for breakfast every day” Peter Drucker

Hoe vang je dit nou allemaal samen?

Losse initiatieven zijn leuk en waardevol, maar zorgen niet voor blijvend en meetbaar resultaat. Je wilt een integrale aanpak neerzetten, om de effectiviteit te maximaliseren. Bij een integrale aanpak wordt gekeken naar alle facetten van fysieke en mentale gezondheid en heeft daarmee veel meer effect op de algehele wellbeing van de medewerker. Dit begint altijd met een coherente visie: waar sta je nu en waar wil je naar toe? Werk naar KPI’s toe die je samen opstelt als werkgroep en met je wellbeing partner. Zorg ervoor dat je vroegsignalering als prioriteit neerzet. Als je niet weet wat er speelt, kan je ook geen adequate acties opzetten.

De Welly Wellbeing Scan is hier een voorbeeld van. Deze scan bestaat uit een unieke combinatie van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten op fysiek en mentaal niveau, inclusief voedingspatroon. Daarna is het belangrijk de vertaalslag te maken naar actie. Identificeren is essentieel, maar zonder vertaalslag naar een op maat gemaakt programma verlies je momentum en resultaat. Krijg inzichtelijk hoe het programma heeft bijgedragen aan het welzijn en blijf constant her-evalueren. Zo ontdek je de trends en constateer je de samenhang tussen jouw KPI’s en het wellbeing programma. Doe je dit allemaal? Grote kans dat wellbeing wordt gedragen onder je medewerkers en het is onderdeel van je cultuur, wat leidt tot productievere en gezondere organisatie. Willen we dat niet allemaal?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten hoe een op maat gemaakt wellbeing programma jouw organisatie kan ondersteunen? Contact ons voor een kopje koffie of boek vrijblijvend een demo. We hebben namelijk allemaal hetzelfde doel: werkend Nederland veerkrachtiger maken!