Artikel

Hoe effectief zijn alle goedbedoelde tips voor gezond thuiswerken nu nog?

De tips om fysiek en mentaal zo fit mogelijk de corona thuiswerk periode door te komen vliegen je om de oren. Iedere coach, iedere vitaliteit partij, veel organisaties en de media strooien ermee in de rondte.

Door Welly
12 augustus, 2021

De tips om fysiek en mentaal zo fit mogelijk de corona thuiswerk periode door te komen vliegen je om de oren. Iedere coach, iedere vitaliteit partij, veel organisaties en de media strooien ermee in de rondte. Aan content en waarschuwingsberichten geen gebrek. Natuurlijk, allemaal goed bedoeld.

Maar helpt dit medewerkers echt? Vertalen medewerkers dit naar acties? En is het daarmee effectief? En waarom wel of niet. Op deze vragen geven we antwoord in dit blog.

Laten we eerst nog eens teruggaan naar de basis van wat er gaande is. Namelijk een extreme, ontwrichtende en onzekere situatie waarvan niemand, maar dan ook niémand het daadwerkelijke effect op korte en langere termijn nog echt kan inschatten. Niet op de economie, niet op de maatschappij, niet op de mens. Waar tijdens de eerste golf nog geput kon worden uit persoonlijk en gezamenlijke veerkracht. En organisaties en medewerkers gedwongen snel in een actiestand kwamen om thuiswerken überhaupt mogelijk te maken en een gezamenlijk goed gevoel hadden over hoe dat samen toch maar klaar gespeeld te hebben (Chapeau! Want dat is ook geweldig!), is de situatie nu totaal anders.

De andere impact van de tweede golf

In onze vorige blog (waarom de echte impact van Covid-19 bij werknemers nog moet komen) besteden we al aandacht aan het feit dat er niet te vroeg conclusies getrokken moesten worden uit pulse metingen, initiële medewerker feedback over thuiswerken en alles wat digitaal prima ging.

En met name omdat chronische stress, burn-out en mentale klachten vaak niet meteen aan de oppervlakte komen maar zich over een langere tijd opbouwen en in eerste instantie vaak ook onbewust.

En helaas heeft zich in plaats van een wat langere herstelperiode en enigszins normaal dagelijks leven een tweede golf aangediend en worden we nogmaals, én naar verwachting nog langer, uit onze normale dagelijkse patronen en gedragingen gehaald die een grote rol spelen in ons mentale en fysieke welzijn. Moeilijk want veel ankers en energiebronnen vallen weg die velen juist nog zo nodig hadden om te recupereren van de vorige periode. Maar ook de energiebronnen binnen de werkomgeving die juist in de fysieke ontmoeting en informele momenten in direct contact plaatsvinden ontbreken. En tegelijkertijd is bij veel organisaties de werkdruk alleen maar toegenomen. Niet verwonderlijk dat bij steeds meer medewerkers klachten beginnen te openbaren. Bij de één uit dit zich meer in gevoelens van eenzaamheid, stress door verhoogde werkdruk, meer negatieve gedachten en bij de ander in fysieke klachten door een minder goede werkplek inrichting of moeilijker “uit” te kunnen schakelen door meer vermenging werk en privé en dus te weinig ontspanningsmomenten.

Waarom zijn goedbedoelde tips niet genoeg?

Alhoewel met de beste bedoelingen gedeeld, moeten wij helaas de conclusie trekken dat alle tips die gedeeld worden om ons welzijn te managen niet voldoende en effectief genoeg zijn. Anders zouden er namelijk simpelweg minder medewerkers met klachten zijn.

Hoe komt het dan dat dit niet voldoende is? Dat antwoord is eigenlijk niet moeilijk en heel logisch. Het gaat hier namelijk over gedragsverandering en er zijn maar weinig mensen die op basis van tips hun gedrag ook daadwerkelijk weten te veranderen.

Niet voor niets wordt gedragsverandering en zeker als het over leefstijl en welzijn gaat vaak als lastig betiteld. Alhoewel wij het daar niet helemaal mee eens zijn is het wel degelijk heel logisch dat tips geven niet toereikend is.

Gedragsverandering is een proces dat meerdere stadia kent: zelfbewustzijn, kennis, toepassing (actie) en reflectie. Daarin is ook nog eens persoonlijke relevantie, herhaling, timing en aanmoediging van groot belang.

 

Het moge duidelijk zijn dat delen van tips per mail of via intranet niet aan deze voorwaarden voor verandering voldoen. De urgentie is vaak op individueel niveau nog niet duidelijk, ze zetten te weinig aan tot actie, komen meestal niet op het juiste moment voorbij en wellicht het belangrijkste; er is geen structurele inbedding in het dagelijks leven. De stap voor medewerkers om dit vanuit zichzelf structureel in te bouwen zonder hulp is simpelweg te groot en veel gevraagd. En juist als je al minder lekker in je vel zit is het nog moeilijker. Sterker nog, dan frustreren de tips wellicht alleen maar omdat je het simpelweg niet alleen zonder tool of support voor elkaar krijgt en je dan nog slechter voelt over jezelf.

Welly ondersteunt organisaties en medewerkers met hun mentale welzijn door een technologiegedreven platform aan te bieden dat mentale kracht meet en verbetert.

Nu investeren? Ja, juist!

Ik hoor je denken “ja, maar het is lastig met budgetten en de onzekerheid die de corona crisis geeft”. Een begrijpelijke gedachte natuurlijk. Echter in deze fase gaat het niet om een investering die je pas op lange termijn terugverdient. Nee, in deze fase gaat het erom dat je bij geen actie op korte termijn er vanaf begin volgend jaar extra (langdurig) uitval gaat zijn met enorme kosten. Het is twee voor twaalf. Alle onderzoeken wijzen uit dat we achteruit gaan in ons mentaal welzijn. De GGZ heeft een enorm capaciteitsgebrek hetgeen uitval nog gaat verlengen en jij kunt nú nog voorkomen dat medewerkers uit gaan vallen. Eén burn-out of ander psychische georiënteerd verzuim kost je als organisatie gemiddeld minimaal €60.000. De investering in een digitale data gedreven oplossing is vele malen lager.

Kortom echt een verschil maken? Ontzorg jezelf en stap over naar een meetbare, digitale, effectieve en persoonlijke oplossing.