Artikel

Waarom de echte Covid-19 impact bij werknemers nog moet komen

Door Welly
02 augustus, 2021

Veel organisaties zagen tijdens de intelligente lockdown hun ziekteverzuim dalen. Reden tot blijheid zou je denken. Conclusies over de voordelen van thuiswerken werden al snel getrokken. Laten wij vooropstellen dat die er, weliswaar afhankelijk van de thuissituatie van de medewerkers, ook zeker zijn; rustigere werk omgeving, minder prikkels, minder reistijd…

Levend en werkend in een drukke en snelle maatschappij kan dit zeker helpen om wat druk van de ketel te halen.  En dus, in combinatie met de verhoogde drempel om je ziek te melden doordat medewerkers makkelijker onder de radar blijven, is het niet verrassend dat verzuim cijfers in eerste instantie dalen.

Helaas leren zowel wetenschappelijk onderzoek over de impact van crisis en de al grote problematiek rondom psychisch en burn-out gerelateerd verzuim ons dat we niet te vroeg mogen juichen. Doe je niets als organisatie dan gaat de klap nog keihard komen. Waarom? Omdat corona en de nieuwe werksituatie bij veel mensen zorgen voor verhoogde chronische stress levels.

Wat is chronische stress?

Ons stress systeem is ooit ontworpen voor omgang met acute stress. Het gevaar lag op de loer in de vorm van een aanval van een dier of medemens. En dus moesten we vluchten of vechten tot dat meestal het gevaar snel geweken was of we het onderspit dolven.

Tegenwoordig zijn er heel andere vormen van “gevaar”; een leven vol deadlines en verwachtingen thuis en op het werk, continue stroom van (subjectieve) informatie, focus op productiviteit en efficiëntie binnen organisaties en gevoel van grotere onzekerheid door een onrustige wereld. Door deze overbelasting gaat ons brein steeds meer zaken als “gevaar” zien en komen we in een negatieve spiraal van een continue staat van stress: chronische stress.

Dit is veelal een subtiel en onbewust proces en daar huist meteen het grote gevaar. De meeste mensen hebben het zelf niet door. In eerste instantie uit het zich ook maar subtiel in de vorm van kleine irritaties, vergeten wat je ging pakken of sneller afgeleid of afleiding zoeken.

En omdat we niet bewust genoeg zijn en in het algemeen te weinig tijd nemen voor rust, actief herstel en verwerking gaat het van kwaad tot erger. We hebben geen of te weinig goede gewoonten ingebouwd om ons brein te ontlasten. Niet voor niets had voor de uitbraak van corona 25% van de Nederlanders al slaapproblemen, 17% burn-out klachten, 20% psychische klachten en meer dan de helft beweegt te weinig.

De impact van Covid-19

We hebben al bewezen met elkaar dat een mens veel kan hebben. Op één dag verwerken wij gemiddeld meer prikkels en informatie dan 100 jaar geleden in een heel mensenleven. Het probleem is dat we ons in “normale” tijden al continue op de grens van onze mentale belastbaarheid begeven.

Laat staan wat het met ons doet als er zich een crisis voltrekt die zowel onze gezondheid als economie hard raakt. Met alle veerkracht die we als land, organisatie en individu nog hebben, kunnen we ons de eerste periode nog enigszins weren en helpt het dat we even “stil” gezet werden en buiten werk en school niet veel van ons gevraagd werd. Sociaal was het rustiger, op straat was het rustiger, geen sport verplichtingen. Kortom een veel legere agenda waardoor er op een bepaalde manier ruimte was voor wat extra rust, bezinning en verwerking. Of in ieder geval nog genoeg energie en reserves om je staande te houden.

Tegelijkertijd zijn er bij de overgang naar thuis werken een aantal belangrijke momenten van ontspanning en verwerking verloren gegaan. Woon-werk verkeer kost tijd maar heeft ook een belangrijke functie, namelijk opstarten en afsluiten en verwerken. Maar ook zorgt het voor de nodige beweging. Fietsen of al is het maar de korte wandeling naar de auto, ov en naar kantoor. Maar ook koffie op 20 meter afstand pakken of naar de meeting room lopen is er niet meer bij. Het lijken kleine onbenullige zaken maar dat zijn ze absoluut niet. 10 Minuten bewegen kan het stressniveau met 40% doen dalen. In plaats hiervan zijn er veel back to back video calls en zitten we uren achter elkaar gefocust achter een scherm.

En wat gebeurt er nu verder? Nu we stap voor stap weer teruggaan naar het “gewone” leven? Waarin onze agenda’s weer op volle toeren gaan draaien. Er nog onzekerheid is over het verloop van corona in de winter en de economische crisis nog maar aan het begin staat. Dit geeft veel mensen (onbewust) veel extra stress. De reserves en veerkracht raakt op en dus komt vroeg of laat, afhankelijk van het individu en de organisatie, de klap. Bij de één komende winter en de ander kan nog twee jaar voort op reserves en wilskracht. Maar zonder vergroten van bewustzijn, kennis en inbouwen van ontspanning, fysiek en mentaal, gaat het een keer fout bij velen van ons.

Jouw rol als werkgever

Over het algemeen zijn medewerkers zeer tevreden geweest over het snelle schakelen en handelen van werkgevers bij de uitbraak van Corona. Geldt dat ook voor jouw organisatie? Geweldig, dan heb je meteen een groot draagvlak gecreëerd om structurele veranderingen op het gebied van employee wellbeing door te voeren. Namelijk het vertrouwen van je medewerkers is groot en het bewustzijn van het belang van welzijn ook sterk verhoogd. Een stevige basis om medewerkers mee te krijgen in nieuw beleid of initiatieven op het gebied van employee wellbeing.

Is jouw organisatie om wat voor reden dan ook niet in staat geweest om adequaat en met genoeg oog voor medewerkers te reageren en handelen? Dan heb je een achterstand maar kun je met alles wat ons nog te wachten staat nú nog toewerken naar winst aan het einde van de rit.

Belangrijk is hoe dan ook om als organisatie en leadership team bewust te zijn van het momentum en de kans die er nu ligt om zowel voor de organisatie als de medewerkers een verschil te maken. Nu goed communiceren, focus en extra initiatieven op gebied van medewerkers welzijn uitrollen gaan zich drie dubbel uit betalen. Een gemiddelde burn-out kost jouw als werkgever €90.000. Dus zowel financieel als op het gebied van engagement en wellbeing is er veel te winnen.

Kies voor een meetbare en persoonlijke aanpak

Het feit dat je als organisatie niet weet hoe het er echt voor staat met jouw belangrijkste kapitaal, jouw medewerkers, is als rijden met een blinddoek. Risicovol, onzeker en moeilijker je doel te behalen. Stress is de grootste oorzaak van productiviteitsproblemen en psychisch verzuim en, omdat het bewustzijnsproces een grote rol speelt in preventie hiervan, pleiten wij voor goede meting.

Meting zorgt voor bewustzijn op organisatie en medewerker niveau, groter inzicht en harde cijfers ter onderbouwing van beleid en budgettering. En dan hebben we het niet over een simpele “temperatuur” meting met 6 vragen over welzijn. Nee, het gaat er om echt in beeld te krijgen hoeveel medewerkers een verhoogd risico op uitval door stress hebben op dit moment en wat de stress gevoeligheid van de organisatie in het algemeen is.  Wij bepalen dit a.d.h.v. een unieke medewerker scan waarin we o.a. de mate van klachten, persoonskenmerken in relatie tot stress gevoeligheid, fysieke fitheid en psychologische flexibiliteit meten. Niet alleen geeft dit veel inzicht maar legt ook meteen de basis voor een persoonlijk programma.

Namelijk, als iets duidelijk is geworden tijdens deze corona thuiswerk periode is het de grote rol en het verschil van thuissituaties. Medewerker A, een alleenstaande vrouw met twee kinderen van 7 en 10 jaar, kun je niet vergelijken met medewerker B, een jonge professional van 26 jaar die samenwoont in een knus appartement in de randstad. Of de 50-jarige senior director die in een riante woning een mooi kantoor heeft omdat de kinderen het huis net uit zijn.

Dat betekent dat er naast een algemeen beleid aandacht moet zijn voor een persoonlijke aanpak en invulling van employee wellbeing. Zowel de verhouding tussen thuis- en kantoorwerk maar ook de manier waarop de medewerker aan mentale fitheid werkt moet passen bij de persoon en de situatie.

Welly benaderd de chronische stress en burn-out problematiek vanuit een totaal perspectief waarbij body, mind en food gecombineerd worden op basis van het huidige wellbeing level en persoonlijke behoeften en interesse. Door innovatieve technologie te gebruiken kan dit op een heel schaalbare en betaalbare manier.

Kortom echt een verschil maken?

Verander je aanbod van losse workshop, activiteiten en algemeen kennisplatform (die niet meetbaar zijn, een laag medewerkers aantal bedienen en weinig duurzaam effect sorteren) naar een meetbare, schaalbaar, effectieve en persoonlijke oplossing.