Artikel

Investeren in mentale gezondheid van medewerkers loont

De tips om fysiek en mentaal zo fit mogelijk de corona thuiswerk periode door te komen vliegen je om de oren. Iedere coach, iedere vitaliteit partij, veel organisaties en de media strooien ermee in de rondte.

Door Welly
01 juli, 2021

Vitaliteit op de werkvloer, het is zoiets als wereldvrede. Niemand is er tegen. De vraag is alleen: hoe draag je er zelf aan bij? Natuurlijk wil je als werkgever graag fitte, weerbare medewerkers, die ook nog een beetje tegen verandering kunnen. De realiteit is dat werkstress en burn-out gerelateerd verzuim in Nederland snel toenemen. Dat maakt het belangrijker dan ooit om te investeren in de mentale gezondheid van medewerkers. Alleen niet met gratis fruit en een abonnement op de sportschool… Doe het meetbaar, persoonlijk en in samenhang. Dan verdien je elke euro die je investeert in fysieke en mentale fitheid dubbel en dwars terug.

Stress en burn-out – hoe groot is het probleem nou echt?

We laten graag de feiten spreken. Vóór de uitbraak van corona had 17% van de Nederlanders al te maken met burn-outklachten. Ook u heeft vast al te maken met werknemers die uitvallen door werkstress? De voorspelling is dat als we zo doorgaan in 2030 ruim 1 op 4 medewerkers met burn-out klachten kampt. Dan hebben we het dus niet over gezonde werkstress hè, maar over klachten die ten koste gaan van de productiviteit en het risico op uitval aanzienlijk vergroten.

Investeren in mentale gezondheid – wat levert dat op?

TNO heeft berekend dat een medewerker die uitvalt door een burn-out in totaal 60.000 euro kost. Naast loonkosten krijg je te maken met re-integratiekosten én de kosten voor vervanging van de zieke medewerker. Als je geen verzuimverzekering hebt, loopt dit bedrag zelfs op tot €132.000,-.  Voor één enkele medewerker! Bedenk dat een kwart van al het langdurig verzuim op dit moment stress gerelateerd is, dan is de rekensom voor jouw bedrijf snel gemaakt.

Duurzame inzetbaarheid staat echt wel op de agenda

Steeds meer organisaties hebben al een beleid om ervoor te zorgen dat medewerkers fit en gezond aan het werk zijn en blijven. Maar liefst 8 op de 10 Nederlandse werkgevers ziet mentale fitheid als een belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf. Medewerkers zijn het daar roerend mee eens. 76% van hen vindt het belangrijk dat hun werkgever tijd en geld besteedt aan hun welzijn. Er is dus veel draagvlak, veel geld te besparen en persoonlijk leed te voorkomen. Waar gaat het mis?

Falend vitaliteitsbeleid – waar gaat het mis?

Veel organisaties zien wel het belang van mentale en fysieke gezondheid, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Van de organisaties die wél een vitaliteitsbeleid hebben, gaat het nog te vaak om een verzameling losse maatregelen zonder onderlinge samenhang. Bij de maatregelen die er zijn, gaat het vaak om dezelfde oplossing voor iedereen: een gratis fitnessabonnement of een fietsenplan. De enige duurzame oplossing is een persoonlijke aanpak.

Wat kun je dan wél doen?

Maak het meetbaar, persoonlijk en doe het in samenhang.

1. Meetbaar – het belang van meting

Continue meting is essentieel om het bewustzijn van deelnemers te vergroten, inzichten te verzamelen en programma’s gericht op stress- en burn-outpreventie steeds verder te personaliseren. Begin altijd met een goede nulmeting en houdt daarna periodiek tussentijdse metingen. Meerdere meetmomenten samen geven een beeld van ontwikkeling en richting. Zo kun je de effectiviteit inzichtelijk maken en gaat de hele organisatie het nut ervan inzien en wordt het ook makkelijker om er geld voor vrij te maken.

2. Maak het persoonlijk

Eén oplossing voor iedereen bestaat niet. Elke medewerker heeft andere motivatie nodig en vindt andere dingen leuk. Gelukkig hoef je niet voor iedereen een programma op maat te gaan verzinnen, dat kan grotendeels geautomatiseerd. Daarbij is het belangrijk om het laagdrempelig en leuk te maken. Zo vergroot je de kans dat medewerkers positief gedrag omarmen en ook langere tijd volhouden. Tiny Habits zijn bijvoorbeeld zeer kansrijk om gedragsverandering te realiseren. Dit zijn kleine routinehandelingen die je in korte tijd kunt doen en die je toevoegt aan bestaande gewoontes.

3. Doe het in samenhang

Vul je vitaliteitsprogramma op een gestructureerde manier in en niet steeds met losse initiatieven. Wat hierbij helpt is het fysieke en mentale welzijn van je medewerkers als één geheel benaderen. Wetenschappelijk is overtuigend aangetoond dat er ten aanzien van welzijn een duidelijke connectie is tussen lichaam en geest: de body-mind-connectie. Onze gedachten, gevoelens en overtuigingen zijn van invloed op ons lichaam. Wat er omgaat in je hoofd heeft impact op je lijf. Andersom geldt dat hoe je omgaat met je lichaam (beweging, voeding) je mentale conditie beïnvloedt. Mind, body en food zijn samen direct gerelateerd aan de verschillende vormen van stress: fysieke, psychische en chemische stress. Dit zijn waardevolle inzichten om een gestructureerd vitaliteitsbeleid op te bouwen.

En dan nog dit: maak het makkelijk voor jezelf

Wat voor deelnemers van een stresspreventie- of medewerker welzijn programma geldt, geldt ook voor de organisatie zelf: het moet makkelijk en laagdrempelig zijn. Als je er als werkgever te veel werk aan hebt, is de kans groot dat het programma onvoldoende aandacht krijgt.

Alles komt samen bij Welly

Bij Welly hebben we een methode ontwikkeld die meetbaar, persoonlijk en in samenhang werkt aan fysieke en mentale fitheid van medewerkers. Hierbij krijgt elke medewerker zijn eigen personal wellbeing app én persoonlijke coach. Dat werkt.

Bij onze klant ALD is het ziekteverzuim inmiddels 30% lager. Als je nog even de kosten van uitval door burn-out (tot €130.000 per medewerker) in gedachte neemt, dan is de conclusie duidelijk: investeren in de mentale gezondheid van medewerkers loont. Reken maar!